Tag Archives: Phùng Xuân Nhạ

Tân Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Không quan niệm giáo dục là trận đánh“

Nếu như người tiền nhiệm, GS.TS Phạm Vũ Luận quan niệm đổi mới giáo dục là một “Trận đánh lớn” để rồi các trận đánh nhỏ lẻ do Tư lệnh Phạm Vũ Luận cứ xuất trận nào là thua tơi tả, tan tác trận đó. Giáo dục thời điểm ông Phạm Vũ Luận thống lĩnh vừa hao tiền tốn của, vừa chẳng đi đến đâu  thì ông Phùng Xuân Nhã, tân Bộ trưởng GD&ĐT đã có góc nhìn, quan niệm nhân văn hơn trong vấn đề giáo dục với tư duy giáo dục là con người, là công trình lớn.