Tag Archives: SKKN THCS

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Dưới đây là Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6.

Các SKKN Toán 6 và đề tài NCKHSPUD Toán 6 đều ở dạng word, sửa được.

Không cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được SKKN Toán 6 về máy tính của bạn

NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Đổi mới PPDH qua việc “THIẾT KẾ BÀI LÊN LỚP”

NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Đổi mới PPDH qua việc “THIẾT KẾ BÀI LÊN LỚP”

1.Hiện Trạng

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu” chủ trương đã thể hiện rõ quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước ta, khẳng định  tầm quan trọng của giáo dục đối với đất nước, bởi lẽ giáo dục đóng vai trò quyết định đến sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng CNXH .

SKKN Tiếng Anh lớp 9: Dạy tốt kỹ năng nghe cho học sinh

Muốn dạy tốt kỹ năng nghe thì mỗi giáo viên phải nắm được bản chất cụ thể của từng tiến trình trong quá trình nghe hiểu để từ đó giáo viên có những định hướng và giải pháp tích cực cho quá trình dạy. Sau đây tôi xin nêu khái niệm về kỹ năng nghe và bản chất của quá trình rèn luyện kỹ năng nghe cũng như quá trình dạy kỹ năng nghe.