Tag Archives: Tỉ lệ chọi

Thi vào 10 An Giang: An Giang Công bố tỉ lệ chọi lớp 10 năm 2017

Sắp đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Năm nay, quy chế tuyển sinh có nhiều điểm mới, trong đó chú trọng chính sách ưu tiên cho HS thi tuyển vào trường chuyên. Đến nay, các trường hoàn tất việc tiếp nhận, nhập dữ liệu và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh. Tổng số chỉ tiêu giao cho các trường năm nay là 17845 học sinh trong đó  18403 đăng ký NV1, 16507 đăng ký NV2. Với trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Thủ Khoa Nghĩa thí sinh thi vào trường chuyên có thể có trên 4 nguyện vọng. Bởi có một số nguồn tuyển sinh ở một số môn không đảm bảo chỉ tiêu, nên nhà trường sẽ xét thí sinh của những môn khác và định hướng để các em lựa chọn.

Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh 5 năm liền, đến 2016

Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh 5 năm liền, đến 2016
Thứ tự điểm chuẩn vào lớp 10 là một trong những kênh đánh giá chất lượng nhà trường theo chỉ số đầu vào và cũng là kênh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10

Hàng năm, Inluon tổng hợp, lưu trữ và xếp thứ các trường THPT trên cả nước theo đơn vị tỉnh để các bạn tham khảo.


Để xem Thứ tự tỉ lệ chọi vào lớp 10TP. Hồ Chí Minh 5  năm liền từ 2014 – 2016 bạn soạn tin như sau

Soạn HB Mãtrường gửi 8785