Tag Archives: toán học

Viết công thức toán lên website wordpress bằng Latex của mathtype

Nếu bạn đam mê toán học hoặc đơn giản bạn là giáo viên toán làm blog toán bằng wordpress thì việc làm thế nào để đưa công thức toán lên site là điều cần thiết.

Có nhiều cách để đưa công thức lên site. Tuy nhiên, hãy chọn cách dễ dàng nhất để thực hiện việc này.

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách đưa công thưc toán học lên site/blog wordpress dạng latex

SKKN Toán 10: đổi mới phương pháp rèn luyện tư duy giải toán cho học sinh THPT

Xác đinh vai trò mới của thầy với tư cách người thiết kế, uỷ thác, điều khiển và thể chế hoá:

Hoạt động hoá người học dễ dẫn tới việc ngộ nhận về sự giảm sút vai trò của người thầy.

Một mặt, cần phải hiểu rằng, hoạt động hoá học, sự xác lập vị trí chủ thể của người của người học không hề suy giảm  mà ngược lại, còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của người thầy.Đối với học sinh diện phổ cập, không có vai trò người thầy thì  người học không thể đảm nhiệm vị trí chủ thể, không thể hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo trong quá trình học tập.