Tag Archives: Xem điểm chuẩn

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Quảng Ngãi

Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã hoàn thành việc chấm thi vào 10 và công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017 cuẩ tất cả các trường THPT năm học 2016-2017.

  1. Đối với trường THPT Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Năm học 2016-2017, trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển 8 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên.trong đó, tuyển bổ sung cho lớp chuyên Tin đối với những thí sinh trượt chuyên Toán. Tuyển bổ sung cho lớp chuyên Sử, Địa đối với những thí sinh trượt chuyên Văn, Anh.