Thi THPT Quốc Gia 2017: MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI MÔN TOÁN


MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN

  

STT Các chủ đề Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số câu hỏi
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Hàm số và các bài toán liên quan 3 4 2 2 11
2 Mũ và Lôgarit  4 4 1 1 10
3 Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng 2 4 1 0 7
4 Số phức 3 2 1 0 6
5 Thể tích khối đa diện 1 2 1 0 4
6 Khối tròn xoay 1 1 1 1 4
7 Phương pháp tọa độ trong không gian 4 2 1 1 8
Tổng Số câu 18 19 8 5 50
Tỷ lệ 36 % 38 % 16 % 10 %

 

* Nguồn: Căn cứ ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan