Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An nhiều năm liền


Dữ liệu tổng hợp điểm chuẩn nhiều năm là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu để lựa chọn trường trong kỳ thi vào lớp 10.

Dưới dây là dữ liệu tổng hợp vào trường THPT tỉnh Nghệ An

Để xem thống kê điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:  

 

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HB  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HB  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HB  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HB  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HB  24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HB  24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HB  24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HB  24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HB  24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HB  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB  24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HB  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HB  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HB  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HB  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HB  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HB  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HB  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HB  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HB  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HB  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HB  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HB  24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HB  24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HB  24226 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan