Thống kê tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình nhiều năm


Dưới đây là dữ liệu thống kê điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT tại Thái Bình. Dữ liệu giúp đánh giá chất lượng đầu vào của mỗi trường và là cơ sở để thí sinh tham khảo lựa chọn trường vào lớp 10 tại Thái Bình
Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thái Bình, bạn soạn tin như sau:

Soạn HB mãtrường gửi 8785
Tên trường THPT Soạn tin
Bắc Đông Quan Soạn: HB 23580 gửi 8785
Bắc Duyên Hà Soạn: HB 23581 gửi 8785
Bắc Kiến Xương Soạn: HB 23582 gửi 8785
Bình Thanh Soạn: HB 23583 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 23584 gửi 8785
Đông Hưng Hà Soạn: HB 23585 gửi 8785
Đông Thụy Anh Soạn: HB 23586 gửi 8785
Đông Tiền Hải Soạn: HB 23587 gửi 8785
Hưng Nhân Soạn: HB 23588 gửi 8785
Lê Quý Đôn Soạn: HB 23589 gửi 8785
Lý Bôn Soạn: HB 23590 gửi 8785
Mê Linh Soạn: HB 23591 gửi 8785
Nam Đông Quan Soạn: HB 23592 gửi 8785
Nam Duyên Hà Soạn: HB 23593 gửi 8785
Nam Tiền Hải Soạn: HB 23594 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 23595 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh Soạn: HB 23596 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 23597 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm Soạn: HB 23598 gửi 8785
Phụ Dực Soạn: HB 23599 gửi 8785
Quỳnh Côi Soạn: HB 23600 gửi 8785
Quỳnh Thọ Soạn: HB 23601 gửi 8785
Tây Thụy Anh Soạn: HB 23602 gửi 8785
Tây Tiền Hải Soạn: HB 23603 gửi 8785
Thái Ninh Soạn: HB 23604 gửi 8785
Thái Phúc Soạn: HB 23605 gửi 8785
Tiên Hưng Soạn: HB 23606 gửi 8785
Vũ Tiên Soạn: HB 23607 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan