Thụ tinh kép là gì ? Ý nghĩa của thụ tinh kép ? Nguồn gốc của quả và hạt ?


Thụ tinh kép là gì ? Ý nghĩa của thụ tinh kép ? Nguồn gốc của quả và hạt ?Trả lời :

-Thụ tinh kép : cùng lúc nhân thứ nhất(giao tử đực thứ nhất) thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ hai(giao tử đực thứ hai) đến hợp nhất với nhân lưỡng bội(2n) ở trung tâm túi phôi hình thành nên nhân tam bội(3n)

-Ý nghĩa của thụ tinh kép : nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển đến khi có thể tự dưỡng.

-Nguồn gốc của quả : Quả là do bầu nhụy phát triển thành

-Nguồn gốc của hạt : Noãn đã thụ tinh phát triển thành hạt


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan