Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn Rạng Đông


Nhà máy đã phát huy trí tụê tập thể, củng cố tổ chức sắp xếp bộ máy sản xuất tinh giản bộ máy cán bộ, công nhân được chọn làm khâu “đột phá”.Lãnh đạo Nhà máy đã nhanh chóng giảm số cán bộ và công nhân có trình độ và tay nghề không thích hợp với điều kiện sản xuất.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nhưng việc tinh giản bộ máy luôn luôn là vấn đề phức tạp, để tránh xảy ra thắc mắc có thể dẫn tới mất đoàn kết nội bộ, cũng như tránh tinh giản một cách thô bạo mà lãnh đạo Nhà máy đã tổ chức “ Hội nghị Diên Hồng” để báo cáo trước Đảng viên và quần chúng về tình hình khó khăn của Nhà máy chiến lược sản xuất Kinh doanh trong thời gian tới và yêu cầu cấp bách phải giảm bớt số lượng cán bộ , công nhân để củng cố bộ máy giảm nhẹ hoạt động có hiệu quả và đề nghị mọi công nhân cán bộ trong Nhà máy có thể hiến kế để giải quyết vấn đề bằng phương pháp dựa vào trí tuệ tập thể.Sau các buổi thảo luận con số người tình nguyện xin nghỉ việc lên tới 680 người .Bộ máy tổ chức sản xuất tới nhà máy đều hoàn toàn mới đã tạo tiền đề cho sự đổi mới của các việc tiếp theo.chỉ với việc chủ trương và biện pháp củng cố tổ chức sắp xếp bộ máy, giảm bớt lao động như trên. Đã đưa Nhà máy thoát khỏi sự khủng hoảng trầm trọng và đưa Nhà máy ngày càng tiến cao và xa hơn.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan