Tiểu luận Hóa học: Cấu trúc và tính bền của những dạng nhôm hydroxit : Một nghiên cứu lý thuyết


Tiểu luận Hóa học: Cấu trúc và tính bền của những dạng nhôm hydroxit : Một nghiên cứu lý thuyết

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nhôm hydroxit là tiền chất (precursors) của metastable aluninas, chất được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp xúc tác. Nó là điểm khởi đầu để hiểu các quá trình biến đổi và cấu trúc của các metastable aluninas chuyển tiếp. Sử dụng những tính toán từ nguyên lý mật độ thực nghiệm thứ nhất (first principle density functional) nhiều hình thái – polymorph với những mức độ hydrat khác nhau được đưa ra – are simulated: gibbsite, bayerit, diaspore, boehmite, và tohdite. Tối ưu hóa cấu trúc, bao gồm những thông số của ô mạng – cell parameters , vị trí của nguyên tử và khoảng trống giữa các nhóm – space groups được tính toán và so sánh với những dữ liệu tinh thể thực nghiệm. Trong một vài trường hợp, cấu trúc của một số hình thái được tìm ra có sự định hướng của liên kết hydrogen khác nhau. Nghiên cứu tính bền nhiệt động học dưới tác động của nhiệt độ chỉ ra những xu hướng chính: ở nhiệt độ càng cao thì các chất có mức độ hydrat càng thấp. Hơn nữa, giới hạn nhiệt độ bền của những dạng hình thái khác nhau được tính toán, dự đoán và so sánh với những dữ liệu thực nghiệm có sẵn ở những nhiệt độ chuyển tiếp.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan