Tiểu luận kế toán :Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn


Đầu tư vào những ngành  nghề mới và chiễm lĩnh thị trường. Tình hình trên đã làm gia tăng nhu cầu vốn trong nền kinh tế. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải  có một lượng vốn nhất định  bao gồm vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển dụng khác. Qua đó việc sử dụng vốn  tiết kiệm  và hiệu quả  hiệu quả được  coi là điều kiện tồn tại  và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Phải luôn nắm bắt được tình hình sử dụng vốn ta phải tiến hành phân tích tài chính đề xác định vốn.

Vì vậy nhu cầu vốn ( vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển động khác) trong mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính tại các doanh nghiệp sẽ giúp  cho bộ phận  điều hành, nẵm rõ được ưu nhược điểm  trong công tác quản lý vốn của mình để tự do có các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan