Tiểu luận QLGD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX – HUYỆN XXX – TỈNH XXX.


Tiểu luận QLGD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD,  Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX – HUYỆN XXX – TỈNH XXX.

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 32 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khoá mở cửa để tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “ vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu đào của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hoá về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có  phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn và luôn năng động sáng tạo. Vì vậy ta có thể khẳng định : việc quản lý nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong trường tiểu học nói chung và trường tiểu học XXX huyện CCC tỉnh XXX nói riêng.

Đội ngũ trong trường tiểu học là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường.Trường Tiểu học XXX là một trường thuộc huyện Chiêm Hoá nằm ở phía Bắc của tỉnh XXX. Nhân dân trong địa bàn trường đóng còn nghèo, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng song còn bất cập với yêu cầu nhiệm vụ,trình độ chuyên môn không đồng đều. Một số giáo viên chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chưa thực sự nỗ lực cố gắng trong công tác chuyên môn.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan