TIỂU LUẬN trung cấp chính trị ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX – TỈNH XXX


TIỂU LUẬN trung cấp chính trị ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX – TỈNH XXX

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGD Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/TIỂU LUẬN trung cấp chính trị ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX HUYỆN XXX – TỈNH XXX

Trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, giáo dục nhằm đào tạo con người – nguồn nhân lực đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội. Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục đã được Nghị quyết TW 2 khoá VIII chỉ rõ : “Nhằm xây dựng những con người và thế hệ trẻ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…..”. Hơn nữa, đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta tiếp tục đề ra chủ trương “Giáo dục đào tạo là Quốc sách hàng đầu, sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan