Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về Giáo dục: Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở trường Tiểu học XXX 3, huyện XXX, tỉnh XXX


Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về Giáo dục: Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở  trường Tiểu học XXX 3, huyện XXX, tỉnh XXX

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

Loại file: word - Số trang: 50 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về Giáo dục: Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở  trường Tiểu học XXX 3, huyện XXX, tỉnh XXX

PHẦN MỞ ĐÀU

  1. Lí do chọn đề tài

Trong công tác quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động Dạy và học trong nhà trường là hết sức quan trọng, nó quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã khẳng định:

“Trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước những chính sách, giải pháp đúng trong phát triển giáo dục và đào tạo phải hướng tới hình thành một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa -hiện đại hoá trong thời đại ngày nay. Đó là một nguồn nhân lực bao gồm những người có đức, có tài, ham học hỏi, thông minh sáng tạo, làm việc quên mình vì nền độc lập và sự phồn vinh của Tổ quốc, được chuẩn bị tốt kiến thức văn hoá, được đào tạo thành thạo về kĩ năng nghề nghiệp, về năng lực quản lí sản xuất kinh doanh, điều hành vĩ mô kinh tế và toàn xã hội, có trình độ khoa học kĩ thuật vươn lên ngang tầm thế giới”.

Như chúng ta đã biết nhiệm vụ giáo dục trẻ em được cả xã hội quan tâm nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường. Đặc biệt là trường tiểu học là nơi kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục trẻ em. Trường tiểu học chân chính không chỉ là nơi trẻ tiếp thu kiến thức khoa học mà còn là nơi giáo dục các em trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, trẻ em phải được giáo dục toàn diện. Bác Hồ người thầy vĩ đại của ngành giáo dục có nói: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Như vậy trường tiểu học có nhiệm vụ dạy trẻ về tri thức khoa học và phẩm chất đạo đức là hai nhiệm vụ song song không thể thiếu được.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan