Tiểu luận tư tưởng HCM: Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn và kinh nghiệm


Đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần lý luận chính trị nói chung, học phần tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là yêu cầu cấp thiết trong điều kiện hiện nay để thu hút sự quan tâm, tính tự giác và tích cực của người học, qua đó cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá của tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới, thông qua dạy chữ để dạy người.

Loại file: word - Số trang: 9 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Việc đổi mới PPGD các học phần lý luận chính trị nói chung, học phần tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng để giúp người học nhận thức và hiểu đúng quan điểm của Bác: “Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ… Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin được


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan