Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền (Từ 2012-2016)


Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền (Từ 2012-2016)
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 5 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Bình Định và cũng là một trong những kênh để dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017.Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sau

 

Tên trường

Soạn tin

An Lương Soạn HB 24555  gửi 8785
Hòa Bình Soạn HB 24556  gửi 8785
Hoài Ân Soạn HB 24557  gửi 8785
Hùng Vương Soạn HB 24558  gửi 8785
Lý Tự Trọng Soạn HB 24559  gửi 8785
Mỹ Thọ Soạn HB 24560  gửi 8785
Ngô Lê Tân Soạn HB 24561  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HB 24562  gửi 8785
Nguyễn Diêu Soạn HB 24563  gửi 8785
Nguyễn Du Soạn HB 24564  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo Soạn HB 24565  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang Soạn HB 24566  gửi 8785
Nguyễn Trân Soạn HB 24567  gửi 8785
Quang Trung Soạn HB 24568  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn Soạn HB 24569  gửi 8785
Số 1 An Nhơn Soạn HB 24570  gửi 8785
Số 1 Phù Cát Soạn HB 24571  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ Soạn HB 24572  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước Soạn HB 24573  gửi 8785
Số 2 An Nhơn Soạn HB 24574  gửi 8785
Số 2 Phù Cát Soạn HB 24575  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ Soạn HB 24576  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước Soạn HB 24577  gửi 8785
Số 3 An Nhơn Soạn HB 24578  gửi 8785
Số 3 Phù Cát Soạn HB 24579  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước Soạn HB 24580  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ Soạn HB 24581  gửi 8785
Tây Sơn Soạn HB 24582  gửi 8785
Trần Quang Diệu Soạn HB 24583  gửi 8785
Trưng Vương Soạn HB 24584  gửi 8785
Võ Giữ Soạn HB 24585  gửi 8785
Võ Lai Soạn HB 24586  gửi 8785

Lịch sử điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn vào 10, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, Bình Định, Tỉnh Bình Định,


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan