Tổng hợp thống kê điểm chuẩn lớp 10 Thừa Thiên Huế các năm


Thống kê Điểm chuẩn lớp 10 là một terong những kênh thông tin khá quan trọng giúp các thí sinh tham khảo để chọn trường thi vào lớp 10.Chúng tôi tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều năm giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo.

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huếnăm học 2017 – 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh  Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 – 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT
TT Trường Soạn tin
1 Trường THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23145 gửi 8785
2 Trường THPT Thuận An Soạn: HB 23146 gửi 8785
3 Trường THPT Nguyễn Huệ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23146 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23147 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23148 gửi 8785
4 Trường THPT Hai Bà Trưng
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23148 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23149 gửi 8785
5 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23150 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23151 gửi 8785
6 Trường THPT Cao Thắng Soạn: HB 23152 gửi 8785
7 Trường THPT Bùi Thị Xuân Soạn: HB 23153 gửi 8785
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT
1 Trường THPT Thuận An
  – Từ THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23154 gửi 8785
2 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
– Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh) Soạn: HB 23155 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh) Soạn: HB 23156 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp) Soạn: HB 23157 gửi 8785
3 Trường THPT Cao Thắng
 – Từ THPT Nguyễn Huệ Soạn: HB 23158 gửi 8785
 – Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23159 gửi 8785
 – Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23160 gửi 8785
 – Từ THPT Nguyễn Trường Tộ Soạn: HB 23161 gửi 8785
4 Trường THPT Bùi Thị Xuân
 – Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23162 gửi 8785
 – Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23163 gửi 8785
 – Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23164 gửi 8785
 – Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23165 gửi 8785
 – Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23166 gửi 8785
Trường Chuyên Quốc học Huế
1) Chuyên Toán Soạn: HB 23167 gửi 8785
2) Chuyên Văn Soạn: HB 23168 gửi 8785
3) Chuyên Anh Soạn: HB 23169 gửi 8785
4) Chuyên Lý Soạn: HB 23170 gửi 8785
5) Chuyên Hoá Soạn: HB 23171 gửi 8785
6) Chuyên Sinh Soạn: HB 23172 gửi 8785
7) Chuyên Sử Soạn: HB 23173 gửi 8785
8) Chuyên Địa Soạn: HB 23174 gửi 8785
9) Chuyên Tin Soạn: HB 23175 gửi 8785
10) Chuyên Pháp Soạn: HB 23176 gửi 8785
11) Chuyên Nhật Soạn: HB 23177 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan