Tổng hợp – Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương nhiều năm


Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.
Dưới đây là bộ thồng kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải DươngSoạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương như sau:

STT Tên – Mã trường THPT Soạn tin xem DC2016
1 Bến Tắm 6021001 Soạn HB 6021001 gửi 8785
2 Bình Giang 6021002 Soạn HB 6021002 gửi 8785
3 Cẩm Giàng 6021003 Soạn HB 6021003 gửi 8785
4 Cẩm Giàng II 6021004 Soạn HB 6021004 gửi 8785
5 Cầu Xe 6021005 Soạn HB 6021005 gửi 8785
6 Chí Linh 6021006 Soạn HB 6021006 gửi 8785
7 Đoàn Thượng 6021007 Soạn HB 6021007 gửi 8785
8 Đồng Gia 6021008 Soạn HB 6021008 gửi 8785
9 Đường An 6021009 Soạn HB 6021009 gửi 8785
10 Gia Lộc 6021010 Soạn HB 6021010 gửi 8785
11 Gia Lộc II 6021011 Soạn HB 6021011 gửi 8785
12 Hà Bắc 6021012 Soạn HB 6021012 gửi 8785
13 Hà Đông 6021013 Soạn HB 6021013 gửi 8785
14 Hoàng Văn Thụ 6021014 Soạn HB 6021014 gửi 8785
15 Hồng Quang 6021015 Soạn HB 6021015 gửi 8785
16 Hưng Đạo 6021016 Soạn HB 6021016 gửi 8785
17 Kẻ Sặt 6021017 Soạn HB 6021017 gửi 8785
18 Khúc Thừa Dụ 6021018 Soạn HB 6021018 gửi 8785
19 Kim Thành 6021019 Soạn HB 6021019 gửi 8785
20 Kim Thành II 6021020 Soạn HB 6021020 gửi 8785
21 Kinh Môn 6021021 Soạn HB 6021021 gửi 8785
22 Kinh Môn II 6021022 Soạn HB 6021022 gửi 8785
23 Mạc Đĩnh Chi 6021023 Soạn HB 6021023 gửi 8785
24 Nam Sách 6021024 Soạn HB 6021024 gửi 8785
25 Nam Sách II 6021025 Soạn HB 6021025 gửi 8785
26 Nguyễn Bỉnh Khiêm 6021026 Soạn HB 6021026 gửi 8785
27 Nguyễn Du 6021027 Soạn HB 6021027 gửi 8785
28 Nhị Chiểu 6021028 Soạn HB 6021028 gửi 8785
29 Ninh Giang 6021029 Soạn HB 6021029 gửi 8785
30 Phả Lại 6021030 Soạn HB 6021030 gửi 8785
31 Phúc Thành 6021031 Soạn HB 6021031 gửi 8785
32 Quang Trung 6021032 Soạn HB 6021032 gửi 8785
33 Thanh Bình 6021033 Soạn HB 6021033 gửi 8785
34 Thanh Hà 6021034 Soạn HB 6021034 gửi 8785
35 Thanh Miện 6021035 Soạn HB 6021035 gửi 8785
36 Thanh Miện II 6021036 Soạn HB 6021036 gửi 8785
37 Thanh Miện III 6021037 Soạn HB 6021037 gửi 8785
38 Trần Phú 6021038 Soạn HB 6021038 gửi 8785
39 Tứ Kỳ 6021039 Soạn HB 6021039 gửi 8785
40 Tuệ Tĩnh 6021040 Soạn HB 6021040 gửi 8785
41 Chuyên Nguyễn Trãi
42 Chuyên Toán 6021042 Soạn HB 6021042 gửi 8785
43 Chuyên Tin 6021043 Soạn HB 6021043 gửi 8785
44 Chuyên Vật lý 6021044 Soạn HB 6021044 gửi 8785
45 Chuyên Hóa học 6021045 Soạn HB 6021045 gửi 8785
46 Chuyên Sinh 6021046 Soạn HB 6021046 gửi 8785
47 Chuyên Ngữ văn 6021047 Soạn HB 6021047 gửi 8785
48 Chuyên Sử 6021048 Soạn HB 6021048 gửi 8785
49 Chuyên Địa 6021049 Soạn HB 6021049 gửi 8785
50 Chuyên Tiếng Anh 6021050 Soạn HB 6021050 gửi 8785
51 Chuyên Tiếng Pháp 6021051 Soạn HB 6021051 gửi 8785
52 Chuyên Tiếng Nga 6021052 Soạn HB 6021052 gửi 8785
53 Lớp không chuyên 6021053 Soạn HB 6021053 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan