Đồ án tốt nghiệp Kinh tế: Đề tài: Nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hồ Chí Minh.


Đồ án tốt nghiệp Kinh tế: Đề tài: Nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Loại file: word - Số trang: 70 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/2.1    Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu
2.1.1.    Phương pháp liệt kê (Checklist)
Một vài kỹ thuật khả thi sẵn sàng hỗ trợ cho quá trình sàng lọc các phương án, kỹ thuật thường được sử dụng là bảng liệt kê xếp loại (rating check lists). Nó thích hợp cho việc loại trừ những kế hoạch đề nghị hay những ý tưởng không thoả đáng. Để xây dựng bảng liệt kê, ta cần xác định rõ ràng các tiêu chuẩn hoặc tập hợp các yêu cầu mà những yếu tố này sẽ được sử dụng trong việc ra quyết định. Bước tiếp theo là cho điểm các tiêu chuẩn đó, xét xem dự án nào bị trội và loại bỏ nó. Dưới đây là ví dụ:

Tiêu chuần
Có lãi    Thời gian đưa ra thị trường    Độ rủi ro    Sự thành công về thương mại
Điểm    3    2    1    3    2    1    3    2    1    3    2    1    Tổng điểm
Phương án A        X        X            X                X        10
Phương án B        X            X                X                6
Phương án C    X                    X        X            X        8
Bảng 2.1: Bảng ví dụ Check list

Bằng trực quan, ta thấy rằng phương án B bị trội và bị loại đi.
2.1.2.    Mô hình cho điểm (Scoring Model)
Mô hình cho điểm là sự mở rộng của các bảng liệt kê, ta gán cho mỗi tiêu chuẩn một trọng số sao cho tổng các trọng số là 1.
Tiêu chuẩn    Trọng số tương đối    Xuất sắc (30)    Tốt          (20)    Khá      (10)    Nghèo   (0)    Điểm hệ số
Có thể tiêu thụ được    0.2    x                6
Rủi ro    0.2        x            4
Cạnh tranh    0.15        x            3
Giá trị giá tăng    0.15                x    0
các cơ hội kỹ thuật    0.1    x                3
Tính sẵn sàng vật liệu    0.1            x        1
Bảo vệ quyền sách chế    0.05                x    0
Sản phẩm hiện tại    0.05        x            1
Tổng cộng    1                    18
Bảng 2.1: Bảng ví dụ Scoring Model


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan