Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 03, 10 câu


Mỗi câu đúng 1 điểm, sai 0 điểm.

Dành cho ôn tập Sinh học, phần Vi sinh vật

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây1. Trong quá trình nuôi vi sinh vật, số lượng vi khuẩn tăng nhanh nhất tại pha

 
 
 
 

2. Vi khuẩn Êcôli cứ 20 phút phân đôi 1 lần ở điều kiện thuận lợi. Vậy 20 phút được gọi là

 
 
 
 

3. Lõi axit nuclêic của vi rút có bản chất là

 
 
 
 

4. Sự tăng số lượng tế bào trong quần thể vi sinh vật được hiểu là

 
 
 
 

5. Cho một tế bào trong điều kiện thuận lợi cứ 45 phút nó phân chia một lần. Vậy sau 6h nó tạo ra số tế bào vi khuẩn là

 
 
 
 

6. Thời gian cần thiết cho một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là

 
 
 
 

7. Trong chu trình nhân lên của virut. Virut sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nulêic và prôtêin cho riêng mình là diễn biến của pha

 
 
 
 

8. Trong quá trình nuôi vi sinh vật, số lượng vi khuẩn đạt cực đại tại pha

 
 
 
 

9. Vỏ prôtêin của vi rút còn được gọi là

 
 
 
 

10. Trong quá trình nuôi vi sinh vật, số lượng tế bào vi sinh vật sinh ra bằng số lượng tế bào vi sinh vật chết đi là đặc điểm của pha

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan