Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 01, 10 câu


Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 01, 10 câu

Mỗi câu đúng 1 điểm, sai 0 điểm.

Dành cho ôn tập Sinh học, phần Vi sinh vật

Mỗi câu đúng 1 điểm, sai 0 điểm.

Dành cho ôn tập Sinh học, phần Vi sinh vật

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây

Xem phần 3 tại đây

Xem phần 4 tại đây

Xem phần tự luận và đáp án tại đây1. Quá trình nuôi vi sinh vật liên tục người ta làm gì?

 
 
 
 

2. Capsôme là tên gọi thành phần nào của virút?

 
 
 
 

3. Quá trình nuôi cấy liên tục không có pha nào dưới đây?

 
 
 
 

4. Cho 4 tế bào vi khuẩn cứ 30  phút nó phân chia một lần. Vậy sau 3 giờ nó tạo ra số tế bào vi khuẩn là …

 
 
 
 

5. Dạ dày và ruột người có thể coi là hệ thống nuôi cấy vi sinh vật. Nó là hệ thống nuôi cấy …

 
 
 
 

6. Virut hoàn chỉnh được tạo ra trong tế bào chủ ở giai đoạn nào dưới đây?

 
 
 
 

7. Trong chu trình nhân lên của virutm virut phá vỡ tế bào chủ để ồ ạt chui ra ngoài là diễn biến của pha nào?

 
 
 
 

8. Khi nói về vi rut HIV. nhận định nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

9. Trong quá trình nuôi vi sinh vật không liên tục, pha nào chất độc tích luỹ quá nhiều trong môi trường?

 
 
 
 

10. Một quần thể Vi sinh vật, người ta thấy cứ sau 1 giờ nó phân chia 5 lần, quần thể có thời gian thế hệ là bao nhiêu?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây

Xem phần 3 tại đây

Xem phần 4 tại đây

Xem phần tự luận và đáp án tại đây


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan