Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 04, 10 câu


Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 04, 10 câu

Mỗi câu đúng 1 điểm, sai 0 điểm.

Dành cho ôn tập Sinh học, phần Vi sinh vật

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây

Xem phần 3 tại đây

Xem phần 4 tại đây

Xem phần tự luận và đáp án tại đây1. Khi muối dưa rau cải sen cần

 
 
 
 

2. Cần hoà sữa và sữa chua giống vào nước ấm vì

 
 
 
 

3. Một tế bào mẹ, sau 4 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra số tế bào con là:

 
 
 
 

4. Năm 1957, Franken và Conrat đã tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN ra khỏi vỏ prôtein của hai chủng virut A và B. Cả 2 chủng đều có khả năng gây bệnh cho cây thuốc lá nhưng khác nhau ở các vết tổn thương trên lá. Lấy axit nucleic của chủng A trộn với vỏ prôtein của chủng B.

(1) Chúng sẽ tự lắp ráp để tạo thành virut lai.

(2) Cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá thì thấy cây bị bệnh.

(3) Phân lập từ cây bệnh sẽ thu được virut thuộc chủng B.

(4) Kết quả của thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền là axit nuclêic.

Có mấy nhận định đúng?

 
 
 
 

5. Lõi axit nuclêic của vi rút có bản chất là

 
 
 
 

6. Trong quá trình nuôi vi sinh vật không liên tục, chất dinh dưỡng cạn kiệt tại pha

 
 
 
 

7. Vi khuẩn Ecôli là vi sinh vật thuộc nhóm

 
 
 
 

8. Trong thành phần cấu tạo của  phân tử ARN  không có nuclêôtit loại Timin

 
 
 
 

9. Vi khuẩn Ecôli là vi sinh vật thuộc nhóm

 
 
 
 

10. Các con đường lây nhiễm HIV là

 
 
 
 

Question 1 of 10

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây

Xem phần 3 tại đây

Xem phần 4 tại đây

Xem phần tự luận và đáp án tại đây


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan