DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2


DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN,  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2STT

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN,  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2

 

Tải về
6

Đề NCKHSPUD Công tác  chuyên môn  lớp 1:    Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiết luyện tập toán lớp 1

 

Chi tiết

7

Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:  Rèn cho học sinh lớp 1 cách phát âm đúng

 

Chi tiết

8

Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:    Rèn cho học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp thông qua phân môn tập viết

 

Chi tiết

9

Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1: Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng – đọc tốt cho học sinh lớp 1.

 

Chi tiết

10

Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:   Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan