Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học 

STT Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn TNXH – Thể dục Tiểu học Số trang Tải về
1 NCKHSP-SKKN TNXH: Nâng cao chất lượng dạy và học môn Tự nhiên & xã hội lớp1

23

Tải về
2 NCKHSP-SKKN TNXH: Nâng cao kết quả học tập môn khoa học lớp 4 thông qua  việc ứng dụng: Phương pháp bàn tay nặn bột và video trong dạy học.

25

Tải về
3 NCKHSP-SKKN TNXH: Tổ chức học sinh học tập theo phương pháp bàn tay nặn bột để nâng cao chất lượng nhóm bài học về Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng, Sự biến đổi của chất thuộc Chủ đề Vật chất và năng lượng trong môn Khoa học lớp 5

30

Tải về
4 NCKHSP-SKKN Thể dục: Nâng cao kết quả  học tập bài thể dục phát triển chung lớp 5 thông qua phương pháp thi đấu

21

Tải về
5 NCKHSP-SKKN Thể dục: Đổi mới phương pháp dạy môn Cờ Vua cấp tiểu học

14

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan