Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 3- Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3 (Phần II)


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 3- Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3 (Phần II)

Dưới đây là tuyển tập SKKN môn Toán lớp 3 và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 3. (SKKN Tiểu học)

Các SKKN Toán 3 và đề tài NCKHSPUD Toán 3 đều ở dạng word, chỉnh sửa được.Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung và hình thức.

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN Toán 3, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Áp dụng trong dạy học Toán 3

STT  Tên ĐỀ TÀI NCKHSPUD TOÁN 3, SKKN  Toán 3 Tải về
1 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: TỔ CHỨC HỌC TẬP TÍCH CỰC BẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI TRONG GIỜ TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 3 Tải về
2 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 Tải về
3 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN – MÔN TOÁN LỚP 3 Tải về
4 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC, ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3 NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HỌC TÍCH CỰC CHO HỌC SINH Tải về
5 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN SỐ HỌC MÔN TOÁN LỚP 3 Tải về
6 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC   SINH YẾU KÉM LỚP 3 Tải về
7 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC LỚP 3 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH Tải về
8 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: DẠY HỌC TÍCH CỰC, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC – MÔN TOÁN LỚP 3 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC – MÔN TOÁN LỚP 3 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Tải về
9 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH Tải về
10 ĐỀ TÀI NCKHSPUD , SKKN   TOÁN 3: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 Tải về

Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan