Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS 

STT Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS Số trang Tải về
1 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong  môn Giáo dục công dân lớp 9

13

Tải về
2 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Sử dụng phương pháp sắm vai trong  các tiết dạy giáo dục công dân lớp 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

42

Tải về
3 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Tạo sự hứng thú trong phương pháp tổ chức trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân

ở trường thcs

53

Tải về
4 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs qua môn giáo dục công dân

33

Tải về

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan