Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Toán THCS – PIII


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Toán THCS – PIII 

STT Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN môn Toán THCS – PIII Số trang Tải về
1 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Rèn kỹ năng giải một số dạng toán tìm x trong chương trình lớp  6

14

Tải về
2 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS:Đề tài: sử dụng các phương  pháp dạy học kết hợp phần mềm geometer’s  sketchpad làm  tăng kết quả học tập của học sinh trong môn hình học lớp 6

37

Tải về
3 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Nâng cao khả năng ghi nhớ và khả năng tự đánh giá kiến thức môn Hình học đối với học sinh lớp 7 thông qua việc sử dụng phiếu bài tập và trao đổi bài chấm chéo trong giờ học lý thuyết.    

22

Tải về
4 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Đề tài NCKHSPUD: Hướng dẫn học sinh tự học, sáng tạo chương I Hình học SGK Toán 8. 

32

Tải về
5 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh bằng cách sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ

27

Tải về
6 NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Hệ thức vi-ét và ứng dụng trong giải toán

27

Tải về

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan