Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS – PI


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS – PISTT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong day học nhằm  nâng cao chất lượng môn âm nhạc ở trường THCS

27

Tải về
2 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS: Ứng dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong môn Âm nhạc ở trường THCS

22

Tải về
3 NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Phương pháp tích hợp và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức khối lớp 7-trường THCS

38

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan