Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN Sinh học THCS – Phần III


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN Sinh học THCS – Phần IIISTT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN Sinh học THCS Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 6

41

Tải về
2 NCKHSPUD, SKKN Sinh học THCS: Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy Sinh học có nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ cho học sinh lớp 6 ở trường THCS.

35

Tải về
3 NCKHSPUD, SKKN Sinh học THCS: Đổi mới phương pháp dạy học: Lồng ghép kiến thức giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9 trường THCS  xxx  thông qua bộ môn Sinh học

34

Tải về
4 NCKHSPUD, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng dạy học hợp tác bằng cách sử dụng hình động và phiếu học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp trường THCS

23

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan