Tuyển tập SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9 (Phần VI)


Tuyển tập SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9 (Phần VI)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …STT Tên SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9  Số trang Tải về
1 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: “hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn toán đại số lớp 9”.Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20

Chi tiết

2 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số biện pháp, giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém môn toán.Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20

Chi tiết

3 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: giúp học sinh củng cố kiến thức về hàm số bậc nhất  y = ax + b (a khác 0)Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20

Chi tiết

4 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận dụng bđt côsi vào giải các bài toán tìm cực trị(đại số)Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20

Chi tiết

5 SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm quen và tiến tới giải tốt các bài cần áp dụng hệ thức vi – étÁp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan