Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2 (Phần II-In luôn)


Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2 (Phần II-In luôn)STT Tên SKKN-Đề tài NCKHSPUD Toán 2 Tải về
1 NCKHSPUD Toán lớp 2: Gây hứng thú học toán cho học sinh lớp 2 qua một số trò chơi toán học

Tải về

2 NCKHSPUD Toán lớp 2: BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN GIÚP HỌC SINH LỚP 2 TỰ KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM KHI GIẢI DẠNG TOÁN “TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT” Tải về
3 NCKHSPUD Toán lớp 2: GIẢNG DẠY VỀ CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 2 Tải về
4

NCKHSPUD Toán lớp 2: GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP Lấy “học sinh làm trung tâm” trong giờ học toán lớp 2.

Tải về
5 NCKHSPUD Toán lớp 2: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 2 Tải về
6 NCKHSPUD Toán lớp 2: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 NHẰM TĂNG HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 2 Tải về
7 NCKHSPUD Toán lớp 2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM NHẰM GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN. Tải về
8 NCKHSPUD Toán lớp 2: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 TÍNH NHẨM NHANH Tải về
9 NCKHSPUD Toán lớp 2:    “Một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh yếu”

 

Tải về
10 NCKHSPUD Toán lớp 2:  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TUYẾN KIẾN THỨC   “GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” Ở LỚP 2 Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan