Tuyển tập SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 (PIII)


Tuyển tập  SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 (PIII)

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 … 

STT

Tên SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 Số trang

Tải về

1 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ môn sinh học trường thcsÁp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

14

Tải về

2 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7.Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

18

Tải về

3 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: kinh nghiệm dạy một bài thực hành sinh vật lớp 7 hiệu quảÁp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

13

Tải về

4 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: “tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 7”Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

14

Tải về

5 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: nâng cao chất lượng dạy học bộ môn sinh học lớp 7 bằng việc“tạo hứng thú học tập” cho học sinhÁp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

15

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan