Tuyển tập Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần 4)


Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …STT Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị  Số trang Tải về
1 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực giáo dục ở nhà trường quân sựÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí … 33 Tải về
2

Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Công tác quản lý cơ  sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường THCS

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

29 Tải về
3 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tếÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí … 20 Tải về
4 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌCÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí … 29 Tải về
5 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài Hiệu trưởng quản lý hoạt động Dạy và học ở  trường Tiểu họcÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí … 51 Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan