Tuyển tập Tiểu luận Trung cấp chính trị – Phần I


Tuyển tập Tiểu luận Trung cấp chính trị – Phần I

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …STT Tên Tiểu luận Trung cấp chính trị Số trang Tải về
1 Tiểu luận Trung cấp chính trị: về phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệmÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

12

Tải về

2

Tiểu luận Trung cấp chính trị: công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở xxx

Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

20

Tải về

3 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Nâng cao chất lượng giáo dục thcs ở huyện XX  – tỉnh XXX trong thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.Áp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

45

Tải về

4 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y,  huyện XXXÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

20

Tải về

5 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCSÁp dụng: Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSPUD Quản lí …

40

Tải về


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan