Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Lạng Sơn


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2016 – 2017Sở GD&ĐT  Lạng Sơn đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017

 

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau

Trường THPT Soạn tin
Việt Bắc Soạn: HB 24334 gửi 8785
Hữu Lũng Soạn: HB 24335 gửi 8785
Can Lộc Soạn: HB 24336 gửi 8785
Đồng Đăng Soạn: HB 24337 gửi 8785
Bắc Sơn Soạn: HB 24338 gửi 8785
Bình Gia Soạn: HB 24339 gửi 8785
Chi Lăng Soạn: HB 24340 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HB 24341 gửi 8785
Văn Lãng Soạn: HB 24342 gửi 8785
Đồng Bành Soạn: HB 24343 gửi 8785
Tràng Định Soạn: HB 24344 gửi 8785
Văn Quan Soạn: HB 24345 gửi 8785
Lương Văn Tri Soạn: HB 24346 gửi 8785
Lộc Bình Soạn: HB 24347 gửi 8785
Vũ Lễ Soạn: HB 24348 gửi 8785
Na Dương Soạn: HB 24349 gửi 8785
Vân Nham Soạn: HB 24350 gửi 8785
Đinh Lập Soạn: HB 24351 gửi 8785
Tú Đoạn Soạn: HB 24352 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan